Başlangıç > ASDER > TSK’DAN EMEKLİ OLAN SUBAY/ASTSUBAY KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ

TSK’DAN EMEKLİ OLAN SUBAY/ASTSUBAY KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ

1.2007 yılından itibaren kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılacak olan subay / astsubaylar ile hak sahibi aile fertlerine TSK Akıllı Kart Yönetim Merkezi Md.lüğünce basılan Akıllı Kartların personelin birlik / kurumu vasıtasıyla verilmesi planlanmaktadır.

2.TSK’dan Temmuz-Ağustos 2007 dönemi öncesinde emekliye ayrılmış subay / astsubaylar ile hak sahibi yakınlarına TSK Akıllı Kartı verilmesine ilişkin çalışmalara ise devam edilmektedir. Bu kapsamda; Ankara Garnizonunda ikamet eden emekli subay/astsubaylar ile hak sahibi aile fertlerine TSK Akıllı Kartı dağıtımına ilişkin veri giriş işlemlerine Ankara As.D.Bşk.lığınca 01 Haziran 2007 tarihinden itibaren başlanmıştır.

3.Uygulamanın yurt genelinde gerçekleştirilmesine kadar geçecek sürede Ankara Garnizonu dışında ikamet eden emekliler ve hak sahibi yakınlarına ikamet ettikleri yerdeki askerlik şubeleri tarafından kağıt tipi kimlik kartı verilmesine devam edilecektir.

4.Ankara Garnizonunda ikamet eden emekli personelin Akıllı Kartlarını alabilmeleri için;

a.Başvuru formlarını ve doldurma kılavuzlarını aşağıdaki birimlerden temin etmeleri ve Doldurma Kılavuzunda belirtilen şekilde doldurmaları gerekmektedir.

(1)Ankara Askeralma Bölge Başkanlığı Akıllı Kart Bürosu.

(2)Türkiye Emekli Subay Dernekleri (TESUD).

(3)Türkiye Emekli Astsubay Dernekleri (TEMAD).

(4)Orduevleri.

b.Doldurulan başvuru formları Ankara As.D.Bşk.lığındaki Akıllı Kart Bürosuna teslim edilecektir.

c.Emekli personelimiz ilk Akıllı Kart Müracaatı için herhangi bir ücret ödemeyecektir.

ç.Kartlar Genelkurmay Başkanlığında merkezi olarak basıldıktan sonra, başvuru formlarının teslim edildiği Ankara As.D.Bşk.lığı Akıllı Kart Bürosundan teslim alınacaktır.

d.Emekli personelimiz başvuru formlarını doldururken TSK Akıllı Kart İletişim Merkezi (TSK-AKİM)’nin 444 4 875 numaralı telefonundan açıklayıcı bilgi alabileceklerdir.

5.Emekli personel tarafından TSK Akıllı Kart Beyannamesine eklenecek belgeleri gösterir çizelge aşağıdadır.

EMEKLİ PERSONEL İÇİN TSK AKILLI KARTI BEYANNAMESİNE EKLENECEK BELGELER

GENEL HUSUSLAR:
1. ANKARA Merkez ilçelerine kayıtlı olan Asıl Hak Sahibi emekli personel, Akıllı Kart Beyannamesi ile kendisi ve beyanda bulunduğu hak sahibi aile fertleri için beyannameye ekleyeceği belgelerden 1 suret, ANKARA Merkez ilçelerine kayıtlı olmayanlar ise beyanname ve beyannameye eklenecek belgelerden 2’şer suret ekleyecektir.

2. Beyannameye eklenecek Asıl Hak Sahibi ve hak sahibi aile fertlerine ait belgelerin asılları, başvuru esnasında istenildiğinde gösterilmek üzere beyan sahibinin beraberinde bulundurulacaktır. Muhtelif nedenlerle başvuru esnasında gösterilemeyen belgelerin asılları kart tesliminde getirilecektir.

3. Asıl Hak Sahibi ve beyanda bulunduğu hak sahibi aile fertleri için beyannameye yapıştırılan fotoğrafların haricinde ayrıca 2’şer adet fotoğraf beyannameye eklenecektir. Beyannameye yapıştırılan ve eklenen fotoğraflar aynı olacaktır (Beyannameye ayrıca eklenen fotoğraflar beyannameye zımbalanmayacak ataş ile tutturulacaktır).

EKLENECEK BELGELER:
ASIL HAK SAHİBİ PERSONEL (AHS):

1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

2. Silah Ruhsatı Fotokopisi.

EŞ:

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
KIZ ÇOCUK:

1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

2. Evlatlık edinilmişler için Mahkeme Tescil Kararı.

3. Üvey olanlar için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

4. Boşanmış olanlar için Mahkeme İlamı.

ERKEK ÇOCUK:

1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

2. 20 yaşını doldurmamışlar için Orta Öğretim Öğrenci Belgesi.

3. 25 yaşını doldurmamışlar için Yüksek Öğretim Öğrenci Belgesi veya Mezuniyet Belgesi.

4. 19 yaşını doldurmuş özürlü olanlar için tam teşekküllü hastaneden alınmış çalışamaz olduğunu gösterir sağlık raporu.

5. Evlatlık edinilmişler için Mahkeme Tescil Kararı.

6. Üvey olanlar için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

ANNE VE BABA:

1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

2. Anne /Baba sağ ve üvey Anne/Babaya kimlik isteniyorsa öz Anne/Babaya kimlik almayacağına dair dilekçe (Dilekçenin örneği As.Ş.lerinden temin edilebilir).

BÜYÜK EBEVEYN:

1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) geliri olmadığına dair belge.

KIZ KARDEŞ:

1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) geliri olmadığına dair belge.

3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

4. Boşanmış olanlar için Mahkeme İlamı.

ERKEK KARDEŞ:

1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

2. 20 yaşını doldurmamışlar için Orta Öğretim Öğrenci Belgesi.

3. 25 yaşını doldurmamışlar için Yüksek Öğretim Öğrenci Belgesi.

4. 19 yaşını doldurmuş özürlü olanlar için tam teşekküllü hastaneden alınmış çalışamaz olduğunu gösterir sağlık raporu.

5. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) geliri olmadığına dair belge.

NOT :

1.İstenen belgeler, sadece TSK Kimlik Kartı Yönergesi (MSY:52-7 A) esaslarına göre TSK Akıllı Kartı alabilecek Hak Sahibi Aile Fertleri için kullanılacaktır.

2.TSK Akıllı Kartını kaybeden, çaldıran emekli personel, TSK Akıllı Kartına yazılacak silahları varsa, ayrıca beyannamelerine silah taşıma izin belgesi suretini eklemek zorundadırlar.

3.TSK Akıllı Kartının başvurusunda beyan esastır, ancak idare verilen bilginin doğruluğunun teyidi için her türlü kaynağı kullanarak araştırma soruşturma ve gerekli incelemeyi yapar, ihtiyaç duyulan belgeleri beyan sahibinden talep eder.

4.Emekli personel TSK Akıllı Kartları ilk müracaatta ücretsiz olup, müteakip kart taleplerinde alınacak kart ücretlerine ilişkin çizelge aşağıdadır.

5.TSK Akıllı Kartına ilk müracaat hariç olmak üzere kart ücretinin ödendiğine dair banka dekontu beyannameye eklenecektir.

TSK AKILLI KART ÜCRETLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE

KART TALEP NEDENİ
KOD EMEKLİ PERSONEL
TSK AKILLI KARTI ASKERİ SOSYAL TESİSLERE GÜNÜBİRLİK GİRİŞ KARTI
AHS* (YTL) HSAF** (YTL AHS (YTL) HSAF (YTL)
İLK AKILLI KART MÜRACATI 01 0 0 X X
SINIF DEĞİŞİKLİĞİ 02 X X X X
TABANCA ALMA 03 X X X X
MEDENİ HAL DEĞİŞİKLİĞİ 04 5 X X X
GEÇERLİLİK SÜRESİNİN DOLMASI 05 X 5 X X
EMEKLİLİK 06 0 0 X 5
PERSONELİN STATÜSÜNÜN DEĞİŞMESİ 07 0 0 X X
YIPRANMA 08 5 5 5 5
KAYIP/ÇALINTI 09 10 10 10 10
NÜFUS BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ 10 5 5 5 5
ÖZEL DURUM DEĞİŞİKLİĞİ 11 0 0 X X
TERFİ 12 X X X X
DOĞUM 13 X 0 X X
ÖĞRENİM DURUMU DEĞİŞİKLİĞİ 16 X X X X
AKADEMİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 17 X X X X
KURMAY OLARAK MEZUNİYET 18 X X X X
MENSUBU OLDUĞU KURUM/KUVVET DEĞİŞİKLİĞİ 20 X X X X
YANLIŞ BEYAN 22 10 10 10 10
SÜREKLİ GİRİŞ KARTI MÜRACAATI 23 X X X X
ASIL HAK SAHİBİNİN EMEKLİ OLMASI 24 X 0 X 5
GÜNÜ BİRLİK GİRİŞ KARTI BAŞVURUSU 25 X X X 70
TANINMIŞ KİŞİ KARTI BAŞVURUSU 26 X X X X
KULLANICI KAYNAKLI MİKROİŞLEMCİ BOZULMASI/HASARI 27 5 5 5 5
ASIL HAK SAHİBİNİN SINIF DEĞİŞİKLİĞİ 28 X X X 5
ASIL HAK SAHİBİNİN NÜFUS BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ 29 X 5 5 5
ASIL HAK SAHİBİNİN TERFİSİ 30 X X X 5
ASIL HAK SAHİBİNİN AKADEMİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 31 X X X X
ASIL HAK SAHİBİNİN KURMAY OLARAK MEZUNİYETİ 32 X X X X
ASIL HAK SAHİBİNİN MENSUBU OLDUĞU KURUM/KUVVET DEĞİŞİKLİĞİ 33 X X X X
MÜSTAFİ SUBAY/ASTSUBAY KARTI BAŞVURUSU 34 X X 70 X
ASIL HAK SAHİBİNİN STATÜSÜNÜN DEĞİŞMESİ 35 X X X 5

AHS* :Asıl hak sahibi personel.

HSAF** :Hak sahibi aile ferdi.

TSK’DAN EMEKLİ OLAN SUBAY/ASTSUBAY KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ (ANKARA GARNİZONU DIŞINDA UYGULAMASINA DEVAM EDİLEN KAĞIT TİP KİMLİK KART İŞLEMLERİNE ESAS BİLGİLER)

TSK’dan emekliye ayrılan subay/astsubayların kendisine, emekliye ayrıldığı Kuvvet Komutanlığınca kimlik kartı verilir.

Kimlik kartının zayi edilmesi, yıpranması veya herhangi bir nedenden dolayı değiştirilmesi gerektiğinde en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat edilmek suretiyle yenisi tanzim edilir.

Emeklilerin eşi ve çocuklarına ise ikamet ettiği bölgeye en yakın askerlik şubesi başkanlığınca, emeklinin tanzim edeceği beyannameye ve MSY-52-7(A) TSK Kimlik Kartı Yönergesi esaslarına göre yeni kimlik kartı tanzim edilir.

KİMLİK KARTI ÇIKARTILMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER

EŞ İÇİN ŞARTLAR :

-Medeni kanuna göre muteber evlilik

BELGELER :

– Beyanname

– Evli olduğunu gösterir nüfus kayıt sureti

ANNE BABA İÇİN ŞARTLAR:

– Herhangi bir şart aranmaz

BELGELER :

– Beyanname

ÇOCUKLAR İÇİN ŞARTLAR :

KIZ ÇOCUKLAR ( ÖZ,ÜVEY VE EVLATLIK)

– Evli olmamak, dul veya boşanmış olmak

ERKEK ÇOCUKLAR ( ÖZ ÜVEY VE EVLATLIK)

A.Okula devam etmeyen 19, orta tahsilde 20, yüksek tahsilde 25 yaşını doldurmamış, evli olmayan çocuklar,

B.19 yaşın üzerinde olup, malüllüğü resmi belge ile tevsik edilen çalışamaz durumda bulunan ve yardım edilmediği takdirde muhtaç duruma düşecek evli olmayan çocuklar.

BELGELER :

1.Beyanname

2.Okula devam etmeyenler için nüfus cüzdan örneği

3.Okula devam eden erkek çocuklar için tahsil durumlarını gösterir belge ve nüfus cüzdan örneği

4.Evlenmemiş veya dul olduğuna dair aile nüfus kayıt örneği

5.Boşanmış kız çocukları için mahkeme ilamî.

6.Malûl ve çalışamayacak durumdaki erkek çocuklar için tam teşekküllü hastaneden alacakları bu durumlarını belgeleyen sıhhî kurul raporu.

7.Evlat edinilmişler için mahkeme tescil kararı.

KARDEŞ İÇİN ŞARTLAR :

KIZ KARDEŞ :

A.Evli olmamak, dul kalmış veya boşanmış olmak

B.Geçimini sağlayacak geliri bulunmamak

ERKEK KARDEŞLER :

A.Evli olmamak

B.Geçimini sağlayacak geliri bulunmamak

C.Okula devam etmeyen 18, orta tahsilde 20, yüksek tahsilde 25 yaşını doldurmuş olmak

Ç.18 yaşın üzerinde olup, malûllüğü resmi belge ile tevsik edilen, çalışamaz durumda bulunan ve yardım edilmediği takdirde muhtaç duruma düşmek.

BELGELER :

1.Beyanname

2.Okula devam etmeyenler için nüfus cüzdan örneği.

3.Okula devam edenler için tahsil durumunu gösterir belge ve nüfus cüzdan örneği

4.Evlenmemiş veya dul olduğuna dair aile nüfus kayıt örneği

5.Boşanmış kız çocukları vukuatlı aile nüfus kayıt örneği

6.Malûl ve çalışmayan erkek çocuklar için tam teşekküllü hastaneden alacakları bu durumlarını belgeleyen sıhhî kurul raporu

7.Evlat edinmişler için mahkeme tescil kararı

KAYNAK : http://www.asal.msb.gov.tr/personel/personel1.htm

Kategoriler:ASDER
 1. halilemir
  Mart 9, 2012, 7:54 pm

  slm merhaba sakınca yok ise bir sorum olacak ben çanakkaleden emir eşimin babası emekli hava subayı eşimin kimlik kartı var ama bu artık geçersizmidir veya eşime ve banada yeni kimlik kartı alma gibi bir şansımız varmı bu hususlardan yararlanabiliyormuyuz sevgili admin yardımlarınız içi,n teşekkürler

 2. Nedim Aydoğan
  Temmuz 17, 2012, 6:32 am

  astsubay emeklisi babam vefat etti.Orduevi kartımında süresi doldu.Bundan sonra orduevlerine nasıl gireceğim?

 3. Ağustos 3, 2012, 5:54 am

  GÜNAYDIN:Ben dede/Eskişehir TSK den istifaya zorlananların ordu evlerinden günü birlik yararlanma hakları vardır.geçmiş senelerde yıllık 120,00 tl para Gen.Kur un gösterdiği hesaba yatırılıyor eş ve çocuklarınıza ve size serbest giriş kartı verilir Hakkınız var kullanmasını da bilmelisiniz.Orası yıllarca maaşlarımızdan kesilen aidat lar ile meydana gelmiş yenilenmiş bir yardımlaşma iyi şeylerin konuşulduğu dinleneilecek bir tesistir.saygılarımla DEDE/ESKİŞEHİR

 4. mustafa sivari
  Ağustos 26, 2012, 7:43 am

  iyi günler oğlumda 15 yıllık ast subayken zorlanmaktan istifa etmiştir. bu askeri tesislere girmek için kimlik kartı alabilirmiyiz baba anne olarak ve nasıl bir yol izlenmeli teşekkür ederim bilgilendirirseniz memnun olurum kendinin var silahı ve haklardan yararlanıyor ama bizlere olurmu çok sağolun mustafa süvari

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: